Resultaten kweken

Resultaten kweken

Waar begin je als je meer klanten, betrokken medewerkers of groeiende omzetresultaten wilt? Dat kan meteen met een scan of workshop. We kunnen ook een aanvang maken met een helder koersplan of uitgewerkt programma.

Maak op een makkelijke manier kennis met merkversterking en groeirealisatie. En altijd met serieuze aandacht, praktische adviezen en flinke organisatiekracht.

Resultaten kweken
Plan of programma
Strategie én actie. Meer

Denken jullie al langer na over het realiseren van groei en bloei voor de komende drie jaar? Voor het doorvoeren van veranderingen in (delen van) je bedrijfsvoering of marktbenadering? Of is er een uitgewerkt marketingcommunicatieplan met meer impact nodig? 

Organisatieverandering, communicatie en werving hebben meer impact wanneer ze voortkomen uit een goede strategie. Een marktstrategie met een visie erachter. Die eigen visie creëren begint met eerst met veel vragen. Hoe kijken jullie tegen de wereld en jullie eigen markt aan? Waarom kiezen jullie voor jullie huidige aanbod. Wat is het aanpassingsvermogen van jullie organisatie?

Een strategie die je helpt de juiste acties te ondernemen voor jouw bedrijf. Zowel intern als extern. Soms ontbreekt hiervoor benodigde extra tijd of bepaalde kennis. Een tijdelijke professionele ondersteuning concretiseert en realiseert ideeën. Na analyse, voorbereiding en een aantal dagdelen samen:

  1. Ligt er een compacte strategie voor de komende drie jaar
  2. Is de organisatie bekeken vanuit merk, klanten en mensen
  3. Is helder welke activiteiten en acties op korte termijn het meeste impact geven

Met dit plan kan tijdig en doordacht ingespeeld worden op allerlei ontwikkelingen. Het geeft je ook meer controle over de financiën. En het helpt met meer focus: je neemt makkelijker beslissingen met meer impact.

Bij de tactische en operationele uitwerking èn uitvoering van het plan ondersteunt de Merkenkwekerij ook graag. Succeservaringen en geleerde lessen uit eerder ontwikkelde en geïmplementeerde programma's worden graag gedeeld.

Workshop
Samen een stap maken. Meer

Weten jullie goed waar jullie als organisatie naar toe willen en stralen jullie dat eensgezind uit? Hebben jullie een duidelijk verhaal dat verder gaat dan aanbod en prijs? Communiceren jullie aansprekend en relevant voor klanten of nieuwe medewerkers?

Veel organisaties vinden het moeilijk hun toegevoegde waarde te benoemen. Of om hun onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie te formuleren. Deze workshop helpt bij het helder krijgen van jullie unieke merkkracht.

Tijdens de workshop met bijvoorbeeld het managementteam komen we op een leuke en praktische manier tot de kern. Zo ontwikkelen we jullie merk van binnenuit. Met jullie eigen mensen. Maar niet zonder naar buiten te kijken, naar klanten en concurrentie.

Een merkkompas vormt de basis voor strategie, organisatieontwikkeling en marketingcommunicatie. En geeft aan voor welke doelgroep het merk problemen oplost en welke toegevoegde waarde dat oplevert. De workshop geeft de volgende drie resultaten:

  1. Kennis van het merkdenken
  2. Duidelijkheid over het eigen merk en activatie daarvan
  3. Jullie te ontwikkelen merkonderscheid naar welke klanten

Na deze workshop valt er gericht te werken aan merk- en organisatieversterking. Organisatiecultuur en kernwaarden zijn succesfactoren voor winstgevende groei.

Scan
Merk010 Merkmeetlat. Meer

Nieuwsgierig naar de merkpotentie van jullie onderneming? Voor strategie en marketing met meer impact? Of omdat die omzetdaling niet meer toe kan wijzen is aan brancheontwikkelingen?

Onderzoek merkmogelijkheden met een scan, de Merk010 Meetlat, die maar een kleine investering vraagt. Iedere organisatie heeft de mogelijkheid om te professionaliseren en meer groei te realiseren door heldere doelen te stellen en met een duidelijke boodschap naar buiten te treden.

A-merk zijn is niet alleen weggelegd voor grote consumentenbedrijven. Ook een zakelijk dienstverlenend bedrijf of een school kan een merk zijn. Dat is vaak ook juist nodig. Zeker wanneer de concurrentie groot is.

Vergroot het onderscheidend vermogen en daarmee de betrokkenheid en/of winstgevendheid. Zo boek je meer succes buiten de organisatie èn een scherp merk zorgt ook voor richting en energie binnen je bedrijf. Merkdenken en merkactivatie leidt tot andere en betere communicatie. 

Na een intake, een merkmeetlat analyse en een terugkoppelingsgesprek is duidelijk:

1. Hoe groot het merkonderscheid van de organisatie nu is
2. Hoe de merkuitstraling van de onderneming buiten ervaren wordt
3. In hoeverre het huidige merk leidt tot samenhangende bedrijfsactiviteiten
4. In hoeverre het merk bijdraagt aan de interne bedrijfscultuur

Vanuit deze huidige merkpositie kunnen de juiste vervolgstappen gezet worden om het merkrendement te verhogen.